دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱ Monday, 23 May , 2022
راهبردی ملی | اقتصاددان
پیش درامدی به گفتمان راهبردی ملی 12 آبان 1398

پیش درامدی به گفتمان راهبردی ملی

با گذست ۴۰ سال مدیریت کنونی کشور چرا پاسخگو نیست ؟ ایادر سازکار اداره کشور باید تجدید نطر کنیم ؟ چرا تعداد دانشمندان کشور کاهش یافته؟