شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
رانت گروههای ذی نفوذ | اقتصاددان
روایت بی اخلاقی، اهرم فشار توقف برنامه فسادستیزی 29 آذر 1400
دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی

روایت بی اخلاقی، اهرم فشار توقف برنامه فسادستیزی

در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقداماتی در خصوص شناسایی سوداگران ارزی، درخواست از بانک‌ها برای افشای لیست ابر بدهکاران بانکی و در حالت کلی مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اطلاعاتی رسانه‌ای شده است. شایسته است با پشتیبانی کامل دولت و حکومت از نظام راهبری که قصد تغییر شرایط موجود را دارد و همچنین ورود سازمان‌ها و دستگا‌ههای نظارتی به این حوزه، مانع از خاموش شدن شعله‌های مبارزه با فساد، تضاد منافع و ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ شویم. اقدام عاجل دیگری که بایستی برای مبارزه با فساد، رانت، عدم‌شفافیت و تغییر شرایط موجود مدنظر قرار گیرد، تسری این نگاه فسادستیزی به سایر ابعاد اقتصاد دولتی، خصولتی و حتی بخش خصوصی می باشد تا زمینه‌ای برای ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع فراهم شود