یکشنبه, ۲۳ خرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 13 June , 2021
رأی و انتخاب مردم | اقتصاددان
نحوه مدیریت ارزی بانک مرکزی در دوران سیف ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
هیچ تخلف مالی در خصوص عرضه ارز و سکه گزارش نشده است

نحوه مدیریت ارزی بانک مرکزی در دوران سیف

به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضائی، در خصوص پرونده مداخله ارزی، دولت بیانیه‌ای را در این خصوص صادر کرد.