دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 14 June , 2021
دیپلماسی ایران | اقتصاددان
سی ذهنیتِ غیرواقعی در دیپلماسی ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
بایدهای سیاست خارجی فعلی جهان را درک کنیم

سی ذهنیتِ غیرواقعی در دیپلماسی

محمود سریع القلم در یادداشتی به ۳۰ واقعیت امروز روابط بین الملل، دیپلماسی و سیاست خارجی پرداخته و اظهار نظر کرده است که باید با این شرایط تحولات جهانی را مطالعه و درک کرد.