پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
دکتر مهدی میراشرفی | اقتصاددان
سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است ۲۰ مهر ۱۳۹۹

سامانه جامع تجارت یک سامانه نظارتی است

 وظایف قانونی و حاکمیتی گمرک قابل اجرا در سامانه های دیگر نیست   دکتر مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران با سلام در خصوص مفاد نامه جناب دکتر نهاوندیان وموضوع سامانه های الکترونیکی لازم است موارد ذیل به استحضار برسانم پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال ۱۳۹۲ وگنجاندن تبصره ای در ذیل […]