دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 14 June , 2021
دکتر مرتضی افقه | اقتصاددان
آخرین فرصت را برای نجات اقتصاد از دست ندهیم ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

آخرین فرصت را برای نجات اقتصاد از دست ندهیم

افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است تحریم و کاهش شدید درآمد نفتی ایران، فرصت مناسبی را فراهم کرده و این آخرین فرصت ما برای ایجاد ساختارهای اقتصادی تولید محور و اقتصاد مردمی است. در دولت حسن روحانی که از مرداد ۱۳۹۲ تشکیل شده، چند گروه متفاوت از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی و گاه با […]