پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021
دکتر مجید سجادی | اقتصاددان
مجلس غیر پاسخگو 23 آبان 1400

مجلس غیر پاسخگو

گروه سیاسی ، دکتر مجید سجادی پناه استاد دانشگاه در یادداشت پیش رو آورده است که :