جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
دکتر حمید آخشته | اقتصاددان
اقتصاد سیاسی و بدون ساختار پاشنه آشیل دولت بعدی ۰۷ آبان ۱۳۹۹

اقتصاد سیاسی و بدون ساختار پاشنه آشیل دولت بعدی

اقتصاد سیاسی در ابتدا برای مطالعهٔ تولید، خرید و فروش و رابطهٔ بین  آن‌ها با قوانین و کشورها و توزیع مناسب درآمد ملی و دستمزد حاصل از فرآیند کاربودکه مطرح گردید.اما  امروزه اقتصاد سیاسی به موارد بسیار متفاوت، از جمله تجزیه و تحلیل مارکسی، اعمال رویکرد انتخاب عمومی برگرفته  از مکتب شیکاگو و مکتب ویرجینیا، […]