دوشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 21 June , 2021
دکتر حسن یاسری | اقتصاددان
تشدید خلق نقدینگی با بحران بدهی  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
دکتر حسن یاسری

تشدید خلق نقدینگی با بحران بدهی 

دکتر حسن یاسری در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد : یکی از پارامترهای مهم و کنترلی در اقتصاد ملی هر کشوری نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است.بررسی و برآورد این نسبت در کشور نگران کننده و محل تأمل است. وقوع بحران بدهی از خطرات جدی است که اقتصاد ملی را تهدید و با چالش […]