دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021
دکتر حسن خسروی | اقتصاددان
قبل از انتصاب بفرستید چوپانی کنند؟ 25 آبان 1400

قبل از انتصاب بفرستید چوپانی کنند؟

قبل از انتصاب افراد به پستهای مدیریتی ؛ مدتی آنها را بفرستید چوپانی کنند.؟!؟!