چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ Wednesday, 22 September , 2021
دکتر احسان اله باقری | اقتصاددان
استقرار مولدسالاری در تولید و مردمی سازی یک میلیون مسکن سالانه ۰۹ شهریور ۱۴۰۰
تحلیل برنامه ریزی پروژه ساخت یک میلیون مسکن سالانه

استقرار مولدسالاری در تولید و مردمی سازی یک میلیون مسکن سالانه

دکتر احسان اله باقری: مولدسالاری در تولید و مردمی سازی یک میلیون مسکن سالانه
بدیهی است که بر اساس موازین پیشرفته علمی و اقتصادی، هر گونه سرمایه گذاری در بخش مسکن و سایر زمینه های عمرانی و غیر عمرانی، نیازمند توجیه اقتصادی و تأِیید ارزش سرمایه گذاری برای خلق سرمایه موثر بر تولید ناخالص داخلی است و بر این اساس نگاه به تولید مسکن نباید صرفاً بر مبنای تأمین نیازهای جوامع بشری و اسکان جمعیت باشد. سرمایه گذاری ساخت مراکز و محلات شهری با کیفیت و استاندارد، باید با افق تولید، اشتغال زائی و خلق واقعیت افزوده سرمایه گذار دولتی و سایر عوامل مرتبط با آن از جمله مالکان و بهره برداران باشد و درک درست از موضوعیت این سرمایه گذاری می تواند شهر را از یک اثر هنری ارزشمند برای اسکان مناسب، سرمایه گذاری و سوددهی که همواره دارائی و پشتوانه اموال مردم و پول ملی و بخشی از اقتصاد مولد کشور با ارتقاء تولید ناخالص داخلی منظور گردیده و نباید با ندانم کاری، تبدیل به یک فعالیت هزیبه ساز و سرمایه سوز شده و در اعتبارسنجی دچار تناوب و تغییر به زیان باشد. این نوع از سرمایه گذاری های متداول در کشور ما طی دهه های اخیر، معمولا حتی برای کاربرانی که با کمک های بلاعوض، رانت و زمین مجانی مشمول امتیازات و وام دار دولت بوده اند؛ فاقد واقعیت افزوده و سرمایه گذاری ارزشمند و آینده نگر بوده اند چرا که مشمول استهلاک سنگین و رشد قیمت نامتناسب و نامتوازن با املاک خصوصی و تورم جاری بوده اند.

وزیر پیشنهادی صمت، پیشرو با برنامه ای قابل سنجش و ارزشیابی مدرج ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
برنامه محوری در انتخاب وزیر صمت

وزیر پیشنهادی صمت، پیشرو با برنامه ای قابل سنجش و ارزشیابی مدرج

احسان اله باقری: برنامه جامع دکتر فاطمی امین برای وزارت صمت، الگوئی برای مدیریت برنامه محور آینده
مرکز و ساماندهی تشکیلات ارزشیابی و اعتبارسنجی معیارهای اقتصادی و مدیریتی حکومتی و خصوصی و بین المللی برای ارائه دقیق به روزترین شاخص های حکومتی و اقتصادی جهت استفاده در برنامه ریزی ها و مدیریت بر منابع و عوامل کشور از جز تا کل در تمام عملکردهای مدیریتی و اقتصادی و حاکمیتی کشور ضروری است. حوزه مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت گسترده و متنوع بوده و ذینفعان زیادی دارد. مسائل این بخش در سال های گذشته به گونه ای جزئی و موردی رفع شده ولی مسائل اساسی انباشته شده اند. از طرف دیگر روندهای جهانی و شتاب فزاینده فناوری های نوین، فضای کسب وکار را تغییر داده است و بخش صنعت، معدن و تجارت چالش های پیچیده و متعددی داشته و دولت سیزدهم اهداف بلندی در تولید، اشتغال و صادرات دارد؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت هم زمان با اداره امور جاری، باید به سرعت متحول شود.
تسلط بر شیوه های حکمرانی، تجربه در سیاست گذاری صنعتی و بین رشته ای، آشنایی عمیق با کسب وکارهای نوین، توانایی حل مسائل ترکیبی و پیچیده، تجربه اجرای پروژه های تحولی، توانایی استقرار سازوکارهای بین بخشی در سطح ملی ،اشراف بر سامانه های اطلاعاتی و مدیریتی و شناخت عمیق و دقیق بخش صنعت، معدن و تجارت) به ویژه در حوزه های صادرات، نظام توزیع و تنظیم بازار ،فناوری های پیشرفته، معدن و مدیریت کسب وکار( از الزامات مدیریت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.