دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ Monday, 20 September , 2021
دولت سیزدهم، شرکت های دولتی، رضا ویسی | اقتصاددان
اصلاح نظام شرکتهای دولتی؛ ضرورت دولت سیزدهم ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
رضا ویسی، کارشناس برنامه و بودجه

اصلاح نظام شرکتهای دولتی؛ ضرورت دولت سیزدهم

پیشنهاد می گردد دولت سیزدهم طبق قانون اصل 44 در یک دوره زمانی مشخص و شرایط معین بطور شفاف؛ شرکتهای دولتی را واگذار نماید. این امر با تشکیل کمیته ای متشکل از سران قوا می تواند محقق گردد. ضمن آنکه چهارچوب و سازوکار واگذاری شرکتهای دولتی با همفکری تمامی قوا و دستگاههای اجرایی، قضایی و مجلس شورای اسلامی؛ در آن کمیته می تواند تعیین و نهایی گردد.