دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
دولت آقای رئیسی | اقتصاددان
کسری بودجه ۱۴۰۰ بزرگترین مشکلات دولت آقای رئیسی ۲۱ مهر ۱۴۰۰
حمزه جلالی - مدرس دانشگاه و تحلیل گر اقتصادی

کسری بودجه ۱۴۰۰ بزرگترین مشکلات دولت آقای رئیسی

یکی از بزرگترین مشکلات دولت آقای رئیسی کسری بودجه ۱۴۰۰ می باشد راه حل های آنی برای جبران کسر بودجه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ : آخرین لایحه بودجه دولت روحانی و بدترین لایحه بودجه چند دهه اخیر کشورمربوط به بودجه ۱۴۰۰است. بی توجهی به اهداف کمی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه که سال […]