سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 11 May , 2021
دولتمرد | اقتصاددان
تاملی در دو سنخ اجتماعی؛ … ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاملی در دو سنخ اجتماعی؛ …

تاملی در دو سنخ اجتماعی؛ صاحبان منش نمایشی و دولتمردی