چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
ده مهارت کلیدی | اقتصاددان
ده مهارت کلیدی لازم در ٢٠٢٠ 19 آبان 1398

ده مهارت کلیدی لازم در ٢٠٢٠

مجمع جهانی اقتصاد درگزارش خود فهرست ده مهارت کلیدی لازم برای موفقیت در ٢٠٢٠ را منتشر کرد: