جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
دهیاریها | اقتصاددان
پروژه های افتتاحی ، نتیجه زحمات دهیاریها است 03 شهریور 1401
حمیدرضا مرادی - سردبیر اقتصاددان هرمزگان

پروژه های افتتاحی ، نتیجه زحمات دهیاریها است

دهیاریها مظلومان هفته دولت اکثریت پروژه های افتتاحی این هفته نتیجه زحمات آنان است هفته پر خیر و برکت دولت هر سال با رنگ و لعاب بیشتر و فروش بالای روبان و قیچی جهت افتتاح پروژه های ریز و درشت از افتتاح خانه عالم تا زمین ورزشی طرحهای هادی افتتاح کتابخانه و پارک گرفته تا […]