چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
دفتر رهبر انقلاب | اقتصاددان
دفتر رهبر انقلاب مبلغ فطریه سال۱۴۰۰ را اعلام کرد ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

دفتر رهبر انقلاب مبلغ فطریه سال۱۴۰۰ را اعلام کرد

زکات فطره برای امسال گندم هر نفر ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.