پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022
دعا | اقتصاددان
دعا کنیم 09 آبان 1399

دعا کنیم

  خبر آمد که معاون اول رئیس جمهور نهایتا راه گریز از گرانی را در دعا و استمداد عمومی از خداوند متعال یافته اند. برغم آنکه شواهد و قرائن اینگونه بارز است که اخیرا دعای ایرانیان کمتر مورد اجابت قرار میگیرد لیکن امیدوارانه و ملتمسانه همگی دست به دعا میشویم: خدایا نور علم و حکمت […]