شنبه, ۸ بهمن , ۱۴۰۱ Saturday, 28 January , 2023
درس های بزرگ ثروت | اقتصاددان
۶ درس بزرگ ثروت که پدرت هیچ‌وقت یادت نداد! 30 تیر 1399

۶ درس بزرگ ثروت که پدرت هیچ‌وقت یادت نداد!

  ۱⃣درس اول | افراد معمولی از تلویزیون الگو میگیرند، افراد ثروتمند از کتاب درخانه افراد معمولی همیشه تلویزیون روشن است. پس آنها شبانه روز تحت تاثیر چیزهایی هستند که تلویزیون به صورت تنظیم شده به آنها میخوراند. اخبار، فیلم و بحث های گوناگون مانند آینه هایی برای افراد معمولی است که از خدای تلویزیون […]