شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
درج قیمت تولیدکننده | اقتصاددان
دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده بر روی ۱۴ قلم کالا 05 دی 1400

دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده بر روی ۱۴ قلم کالا

دستورالعمل عرضه ۱۴ قلم کالا به موجب الزام درج قیمت تولیدکننده به اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور اعلام شد.