پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
درآمدگردشگری | اقتصاددان
برنده حذف پاسپورت؛ ایران یا ترکیه؟ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

برنده حذف پاسپورت؛ ایران یا ترکیه؟

نقشه یک‌طرفه برای تبادل توریست به متولی گردشگری ارائه شد پیشنهاد حذف پاسپورت برای سفر بین ایران و ترکیه که از سوی مقامات گردشگری این کشور همسایه ارائه شده است، در واقعیت، یک برنده بیشتر ندارد. نسبت ۱۰برابری مسافرت ایرانی‌ها به مسافرت گردشگران ترکیه- بین دو کشور- از یکسو و روند سرمایه‌گذاری ملکی در ترکیه […]