دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
درآمدهای بودجه ای | اقتصاددان
مالیات شمشیر دو لبه در بودجه ۱۴۰۱ 05 دی 1400

مالیات شمشیر دو لبه در بودجه ۱۴۰۱

علی اکبر نیکواقبال گفت: دولت برای جبران درآمدهای خود باید مالیات ستانی را بهبود ببخشد، اما باید توجه داشت که افزایش مالیات در زمان رکود اقتصادی به عمق رکود می افزاید.