دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
دانشگاه سوربن | اقتصاددان
زبان فارسی از نگاه پروفسور فرانسوی ۰۸ مهر ۱۴۰۰

زبان فارسی از نگاه پروفسور فرانسوی

يک پروفسور فرانسوی در جشن بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن فرانسه چنین گفت: