شلاق، برای ارتباط نامشروع با کارمند زن

شلاق، برای ارتباط نامشروع با کارمند زن

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایران، صبح دیروز شاکی پرونده به قضات شعبه ۱۱ دادگاه کیفری تهران گفت: مدتی قبل در یکی از سایت‌های کاریابی و تبلیغاتی آگهی استخدام کارت پخش کن دیدم. از آنجا که دانشجوی رشته پزشکی هستم و نیاز شدیدی به کار و پول داشتم به آنجا رفتم و استخدام شدم.