چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
خودپرداز ها | اقتصاددان
بارگذاری ایران‌چک جدید در خودپردازها ممکن است 15 آبان 1398

بارگذاری ایران‌چک جدید در خودپردازها ممکن است

پیرو انتشار برخی اخبار در مورد عدم امکان بارگذاری ایران‌چک جدید در دستگاه های خودپرداز، روابط عمومی بانک‌مرکزی به آگاهی می رساند، در حال حاضر ایران چک های یاد شده، در بسیاری از خودپردازهای بانک های کشور در استانهای مختلف بارگذاری شده است.