چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ Wednesday, 1 December , 2021
خودرو شهروندان | اقتصاددان
۶ ماه حبس در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیه خیابان 17 آبان 1400

۶ ماه حبس در انتظار ممانعت کنندگان از پارک خودرو در حاشیه خیابان

"6 ماه تا 3 سال زندان در انتظار متخلفین که مانع از پارک خودرو شهروندان در خیابان می شوند.