افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 13 July , 2020
خط ۷ مترو
افتتاح ایستگاه مولوی در خط۷ مترو تا پایان آبان ماه ۲۰ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه خبر داد:

افتتاح ایستگاه مولوی در خط۷ مترو تا پایان آبان ماه

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از افتتاح رسمی ایستگاه مولوی به همراه دو رام قطار تا پایان آبان ماه خبر داد.