سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰ Tuesday, 26 October , 2021
خروج از انفعال | اقتصاددان
انفعال ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان و دردسرهای ایران ۱۰ مهر ۱۴۰۰

انفعال ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان و دردسرهای ایران

موازنه ژئوپليتيكي در حوزه قفقاز جنوبی با دو رویکرد در حال تغییر است.