جمعه, ۸ اسفند , ۱۳۹۹ Friday, 26 February , 2021
خدمات فنى | اقتصاددان
بررسى مناسبات ایران و جهان مسقط(عمان) ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

بررسى مناسبات ایران و جهان مسقط(عمان)

با سمه تعالى با سلام محضر اساتيد ومتخصصين گرانقدر ايران اسلامى هما نگونه كه استخضار داريد سلسله مباحثى پيرامون بررسى مناسبات ايران وجهان در دستور كار اينجانب قرار گرفته است كه ان شالله بتوانيم در راستاى تعالى ايران به نتيجه جهش توليد وافزايش صدور كالا وخدمات فنى ومهندسى متخصصين داخل كشور به ساير كشورها و جهت دهى موثر به واردت برسيم و نهايتا با توسعه وتعميق روابط سياسى-اقتصادى فى مابين ايران وساير كشورها با اولويت همسايگان بتوانيم با ......