پنج شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۲ Thursday, 28 September , 2023
خانوار روستایی
رصد گسل فقیر و غنی 12 شهریور 1402

رصد گسل فقیر و غنی

بررسی آمارهای هزینه‌کرد خانوارها در سال۱۴۰۱ حاکی از آن است که شکاف غنی و فقیر در خانوارهای شهری کم شده، اما خانوارهای روستایی با شکاف بیشتری روبه‌رو شده‌اند. مطابق این بررسی‌ها نسبت هزینه‌کرد دهک پردرآمد به کم‌درآمد خانوار شهری از ۱۲ در سال۱۴۰۰ به ۱/ ۱۱ در سال۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که […]

تصویر رسمی از سفره خانوار 25 مرداد 1401
کارنامه دخل و خرج ایرانی‌ها در سال ۱۴۰۰ بررسی شد

تصویر رسمی از سفره خانوار

مرکز آمار ایران تصویر دخل و خرج ایرانیان در سال۱۴۰۰ را به‌روز کرد. بر اساس این گزارش، متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در سال۱۴۰۰ با رشد ۵۰درصدی به بیش از ۱۱۲میلیون تومان رسید. از سوی دیگر متوسط درآمد سالانه خانوارهای روستایی نیز با افزایش ۵۱درصدی به حدود ۶۴میلیون تومان رسید. در مقابل متوسط هزینه سالانه […]

چند درصد خانوارهای ایرانی خودرو دارند؟ 05 آذر 1398

چند درصد خانوارهای ایرانی خودرو دارند؟

مطابق با آخرین آمار، ۵۳ درصد خانوارهای شهری و ۳۲ درصد خانوارهای روستایی خودرو دارند و همچنین ۶۴ درصد خانوارهای شهری و ۸۵ درصد خانوارهای روستایی صاحب ملک هستند.

پردرآمدترین خانوار‌ها در کدام شهر زندگی می‌کنند؟ 10 آبان 1398

پردرآمدترین خانوار‌ها در کدام شهر زندگی می‌کنند؟

متوسط درآمد خانوار شهری در ایران در سال گذشته به کمی بیشتر از ۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسیده است.