جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ Friday, 17 September , 2021
خاموشی ها | اقتصاددان
علت خاموشی ها بررسی شد ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
وزارت نیرو ۳۵هزار میلیارد تومان بدهکار است

علت خاموشی ها بررسی شد

در حال حاضر بین تولید و مصرف ۱۲ هزار مگاوات فاصله وجود دارد که به دلیل تعیین نرخ های دستوری وعدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، ظرفیت جدید تولید ایجاد نشده است.