دوشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Monday, 16 May , 2022
خارجی | اقتصاددان
مگر خارجی ها اطلاعات مبادلات مالی خود را به ما میدهند که ما به آنها بدهیم ؟ 07 آبان 1398
منظور از شفافیت ، شفافیت برای خودمان است و نه برای خارجی ها .

مگر خارجی ها اطلاعات مبادلات مالی خود را به ما میدهند که ما به آنها بدهیم ؟

ولی خودمان بسیار نیاز داریم که در داخل کشور پول شویی را کنترل کنیم ، برای کنترل پول شویی باید منشاء پول را در حین مبادلات بانکی مشخص کنیم . باید کاری کنیم تا سیستم مالیاتی بتواند اظهار نامه اشخاص را علاوه بر دفاتر کل و روزنامه