چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 16 June , 2021
حکم فروش اموال سارقان | اقتصاددان
بیانیه مالباختگان سکه ثامن در سالروز سومین سال غارت اموال ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

بیانیه مالباختگان سکه ثامن در سالروز سومین سال غارت اموال

موضوع مطالبه : تقاضای اجرای حکم فروش اموال سارقان و استرداد طلب شکات سکه ثامن ، حضرت آیت ا…رییسی ریاست محترم قوه قضاییه باسلام مستحضرید ۷۲۱ روز پیش پیش چنین روزی در عاشورای حسینی سال ۱۳۹۷مالباختگان سکه ثامن را با سوء استفاده از نام مبارک حضرت ثامن (ع) ، ادبیات نظام ، تصویر مقام معظم […]