دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
#حکمرانی ، #تورم | اقتصاددان
*💢 نسخه شفا بخش اقتصاد ایران چیست؟ 💢* ۰۷ مهر ۱۴۰۰

*💢 نسخه شفا بخش اقتصاد ایران چیست؟ 💢*

*💢 نسخه شفا بخش اقتصاد ایران چیست؟ 💢* *حکم رانی در ایران با اتکا بر دولتها و سایر قوا در ادوار مختلف دائما درصدد کاهش هزینه ها و خطا ها و گشایش راهی بسوی پیشرفت و آبادانی به دنبال پاسخی برای حل این معما بوده لیکن چندان موفق نبوده چنانکه همواره شاهد تورم لجام گسیخته […]