دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
حپیدرضا خدمتگزار، تعالی سازمانی، مدل کسب و کار،رویکرد تمامیت | اقتصاددان
ضرورت مدل تعالی سازمانی با رویکرد تمامیت در کسب و کارها ! ۱۷ مهر ۱۴۰۰
دکتر حمید رضا خدمتگزار- پژوهشگر مدیریت تکنولوژی و نوآوری

ضرورت مدل تعالی سازمانی با رویکرد تمامیت در کسب و کارها !

تعالی سازمانی یعنی خلق و تحقق چشم ‌اندازی جذاب برای همه ذینفعان و آن از طریق ترسیم تصویری مطلوب از آینده، حول ارزش‌های سازمان حاصل می شود. سازمانهای ممتاز ،ارزش های خود را پرورش داده ، به هنجارها و رفتارهای موثر ترجمه کرده ، آنها را تسری و ترویج داده و به صورت شفاف از طریق اعمال و رفتار خود، آنها را به اثبات می رسانند. استراتژی و تمرکز در سازمانهای ممتاز و متعالی بر پیشبرد نوآوری است .سازمان متعالی، سازمانی است که در آن فرهنگ نوآوری و تفکر نوآورانه را ترغیب و بصورت مداوم دنبال می کند. این سازمانها برای دستیابی به چشم انداز ، فرهنگ رهبری را در همه سطوح بعنوان یک حامی و قهرمان در راستای درونی سازی یک طرز فکر تحول زا، تقویت می کنند .