شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
حق طلاق | اقتصاددان
اخذ مهریه برای زنان حق طلاق  برای مردان 02 آذر 1399

اخذ مهریه برای زنان حق طلاق برای مردان

همکنون این دو قانون منشأ بسیاری از مشکلات برای انسانهای شایسته و سؤاستفاده برای اشخاص فرصت طلب گردیده است. وجود این قوانین (بهمراه مشکلات اقتصادی) باعث عدم رغبت به ازدواج گردیده و ضمن خطر عدم زاد و ولد و پیر شدن تدریجی جامعه (نظیر اروپا) زمینه بروز فساد و افسردگی در بین جوانان را فراهم […]