دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
حساب های ملی مرکز آمار ایران | اقتصاددان
۸۰ درصد مردم برخوردار از ۲۰ درصد درآمد اقتصادی 09 آبان 1399

۸۰ درصد مردم برخوردار از ۲۰ درصد درآمد اقتصادی

بررسی حساب های ملی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ حاکی از این است که از کل درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی): (۱) سهم مصرف بخش خصوصی ۳۸.۹ (میانگین جهانی بالای ۵۰) درصد است که سهم ۸۰ درصد مردم کمتر از ۲۰ درصد برآورد می شود (۲) سهم مصرف نهایی دولت ۱۳ درصد است (۳) […]