جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
جرائم سنگین | اقتصاددان
جرائم سنگین از یک مجرم وزین!! 30 مرداد 1401
سید علیرضا شفیعی مطهر

جرائم سنگین از یک مجرم وزین!!

  گفت: چرا دادگاه ها به پروندۀ بعضی از خلافکاران و مجرمان رسیدگی نمی کنند؟ گفتم: کدام تخلُّف از کدام متخلّف؟ گفت: بنا به شواهد متعدد فعّالیّت های مجرمانۀ فردی دائر بر فعالیت فکری و تبلیغی علیه مقدّسات و مقدّسین، مبادرت به تشویش اذهان عمومی علیه زُهّاد، وعّاظ و دیگر کسَبۀ بازار سیاست و فرهنگ […]