پنج شنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹ Thursday, 26 November , 2020
ثبات اقتصادی
ایدئولوژی عدم تعامل اقتصاد را بی ثبات می کند ۰۱ آذر ۱۳۹۹

ایدئولوژی عدم تعامل اقتصاد را بی ثبات می کند

در پایانِ یک سمینارِ مجازی اخیرِ مجمع جهانی اقتصاد (داوس) پیرامونِ فن آوریهای جدید در اقتصاد بین الملل، به وضوح روشن بود که منطقِ یک ایدئولوژی دیگر منسوخ شده است.   کدام ایدئولوژی؟ ایدئولوژی عدمِ یادگیری از/ عدمِ همکاری با منظومۀ جهانی.   این ایدئولوژی که با قرائتهای مختلف از مبارزه با امپریالیسم از اواخر […]

ایجاد ثبات اقتصادی اصلی‌ترین سیاست دولت است ۲۶ مرداد ۱۳۹۹
تداوم عرضه‌های دولتی متنوع و سودآور در بورس

ایجاد ثبات اقتصادی اصلی‌ترین سیاست دولت است

رئیس جمهور با بیان اینکه رونق و جهش اقتصادی در سایه مشارکت و محوریت یافتن مردم در اقتصاد محقق خواهد شد، گفت: ثبات، آرامش و اطمینان نسبت به آینده اقتصاد کشور می تواند به مشارکت هرچه بیشتر مردم در این حوزه بیانجامد.