یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ Sunday, 19 September , 2021
تکاب | اقتصاددان
توسعه نیافتگی شهر تکاب؛ معلول شرایط جغرافیایی یا مسائل مدیریتی ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

توسعه نیافتگی شهر تکاب؛ معلول شرایط جغرافیایی یا مسائل مدیریتی

حامد امانیشهرستان تکاب درتقسیمات کشوری سال 1397 خورشیدی، مشتمل بر دو بخش به نام‌های مرکزی و تخت سلیمان، با یک شهر و شش دهستان است. بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران[1]، جمعیت این شهر حدود50هزار نفر برآورد شده است.