چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
تولید پسماند | اقتصاددان
سهم ۲ هزار‌میلیاردتومانی زباله‌ها از بودجه 24 آذر 1398

سهم ۲ هزار‌میلیاردتومانی زباله‌ها از بودجه

موج رسانه‌ای از اتفاقاتی که در یک سال اخیر در حوزه مدیریت پسماند کشور رخ داده، سرانجام به اتخاذ یک تصمیم در دولت منجر شده است.