دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ Monday, 6 February , 2023
تولید پارچه | اقتصاددان
خودکفایی در تولید گرید پارچه چادر مشکی/ قطع وابستگی به کره و ژاپن با همت هلدینگ خلیج فارس 21 تیر 1399

خودکفایی در تولید گرید پارچه چادر مشکی/ قطع وابستگی به کره و ژاپن با همت هلدینگ خلیج فارس

کشور پس از ۴٠ سال به همت زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در تولید گرید پارچه چادر مشکی به خودکفایی رسید.