دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 14 June , 2021
تولید دارو | اقتصاددان
تامین داروی مورد نیاز مردم از اولویت‌های دولت است ۱۶ شهریور ۱۳۹۹
مطالبات کادر درمان تامین می‌شود

تامین داروی مورد نیاز مردم از اولویت‌های دولت است

رئیس جمهور پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در مورد اقدامات انجام شده برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه تولید دارو، گفت: دولت با وجود همه تنگناها و فشارهای مختلفی که در شرایط کنونی وجود دارد، تلاش می‌کند که کشور در حوزه های راهبردی دچار مضیقه نشود.