دوشنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 21 June , 2021
توقیف ملک | اقتصاددان
نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام ۰۸ شهریور ۱۳۹۹

نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام

مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد،