پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
توسعه اجتماعی | اقتصاددان
سرمایه انسانی موتور توسعه اقتصادی 22 آذر 1400
مجید دهقانی پژوهشگر توسعه :

سرمایه انسانی موتور توسعه اقتصادی

نخست قدری مقوله توسعه را تشریح می کنم و سپس به نقش سرمایه انسانی در توسعه می پردازم، توسعه فرايندی همه‌ جانبه است و معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم يک جامعه است. ابعاد مختلف توسعه عبارتند از: توسعه اقتصادی، توسعه سياسی، توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی.