پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022
توزیع مناسب درآمد ملی | اقتصاددان
اقتصاد سیاسی و بدون ساختار پاشنه آشیل دولت بعدی 07 آبان 1399

اقتصاد سیاسی و بدون ساختار پاشنه آشیل دولت بعدی

اقتصاد سیاسی در ابتدا برای مطالعهٔ تولید، خرید و فروش و رابطهٔ بین  آن‌ها با قوانین و کشورها و توزیع مناسب درآمد ملی و دستمزد حاصل از فرآیند کاربودکه مطرح گردید.اما  امروزه اقتصاد سیاسی به موارد بسیار متفاوت، از جمله تجزیه و تحلیل مارکسی، اعمال رویکرد انتخاب عمومی برگرفته  از مکتب شیکاگو و مکتب ویرجینیا، […]