دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
توحید ورستان | اقتصاددان
مشکلات اقتصادی در پیش روی طالبان ۱۶ مهر ۱۴۰۰
توحید ورستان - دکترای اقتصاد سیاسی

مشکلات اقتصادی در پیش روی طالبان

در هفته‌های اخیر ناآرامی در همسایه شرقی ایران یعنی افغانستان و پیامدهای آن در کانون توجهات بوده است. براساس داده‌های رسمی بیشتر مردم این کشور به دلیل ناآرامی‌های دههای اخیر در فقر مطلق زندگی می‌کنند بطوریکه در رتبه نخست دریافت کمک‌های خارجی قرار دارد. حالا پرسش اصلی این است که آیا طالبان خواهند توانست اقتصاد […]