پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
توافق ایران وآژانس | اقتصاددان
واکنش شریعتمداری از توافق ایران وآژانس ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

واکنش شریعتمداری از توافق ایران وآژانس

واکنش مدیر مسئول روزنامه کیهان از توافق ایران وآژانس مدیرمسئول روزنامه کیهان، ضمن حمایت از توافق ایران و آژانس یه اعتراض نمایندگان مجلس پاسخ داد و گفت: این اقدام بدون نظر شورای عالی امنیت انجام نشده است.  حسین شریعتمداری در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس درخصوص توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام […]