دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
تلفظ درست کلمات و معنی صحیح | اقتصاددان
غلط ننویسیم 29 آبان 1399

غلط ننویسیم

با خواندن متن زیر تلفظ درست کلمات و معنی صحیح آن ها را یاد بگیریم. خواب زَن چپه. خواب ظن چپه ظن: شک و گمان (منظور خواب ظن یعنی خوابی که با شک و گمان به چیزی خوابیده باشی ودیده باشی هست نه خوابه زَن) گرگ باران دیده. گرگ بالان دیده بالان: تله یی که […]