چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
تفاوت های اقتصادی | اقتصاددان
تفاوت های اقتصادی و تربیتی ایران و ژاپن 19 آبان 1398

تفاوت های اقتصادی و تربیتی ایران و ژاپن

جمعیت ژاپن : ١۴٨ میلیون ( ١/٦٢ برابر ) ایران : ٨٠ میلیون پرونده های قضایی ژاپن : ٩٠٠ هزار پرونده ایران : ١۵ میلیون پرونده ( ١٦ برابر )  تعداد زندانیان ژاپن : ٦٣ هزار نفر ایران : ٢۵٠ هزار نفر ( ٤ برابر )